Nou increment impositiu de diferents tarifes sobre l’impost sobre transmissions patrimonials

Nou increment impositiu de diferents tarifes sobre l’impost sobre transmissions patrimonials.
El proper 1 d’agost entrarà en vigor l’ increment anunciat del tipus impositiu de l’ Impost sobre Transmissions Patrimonials. El nou tipus serà del 10%. Actualment s’aplica el 8%. Aquestes són les operacions que patiran l’ increment: Transmissions i drets reals sobre immobles urbans (TUB) Transmissions …i drets reals sobre immobles rústics (TRT) Transmissions de valor i drets de subscripció de l’article 108 de la Llei 24/1988, del mercat de valors (TV0).

Amb aquest augment s’iguala el tipus impositiu que ja  s’aplica a les transmissions d’immobles subjectes a l’ Impost sobre el Valor Afegit per les transmissions a les quals els és d’aplicació el tipus reduït d’ IVA.Llamar 630 70 62 27