NOU ACORD D´EL.LIMINACIÓ DE LA CLÀUSULA SÒL DE LA HIPOTECA I RESTITUCIÓ DEL PAGAT INDEGUDAMENT

Immensament contents estem al despatx per aconseguir un altre acord extrajudicial amb una coneguda entitat financera, en virtut del qual hem aconseguir el.liminar la clàusula sòl de la seva hipoteca i que li restitueixin més de 15000 EUR un cop feta la rediquilació.
Que sàpiga tothom que el tribunal suprem nega la retroactivitat en la seva sentencia de 9 de maig de 2013 no aplica la retroactivitat del 1303 del codi civil, per motiu d’ordre públic econòmic. Però una sentencia individual afecta l’ordre públic econòmic? Doncs no, lluitin pels seus drets!  No s’aturin. No es resignin!

Confiï en els serveis de Antolino Advocats


Llamar 630 70 62 27